OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szamosmagasmart
Lásd szinonimáját Magasmart
Mogoşeni
Lásd még átfogóbban Bethleni járás