OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szczawnica
Lásd még átfogóbban Nowy Targi kerület
Lásd még részletesebben Bodnarówka
Lásd még okozati összefüggésben Szczawnica-Kroscienko