OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szeben (folyó)
Lásd vagylagosan Szeben
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Olt
Lásd még okozati összefüggésben Hortobágy (folyó, Szeben)