OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szebeni-medence
Lásd szinonimáját Depresiunea Sălişte-Sibiu
Szebeni-dombvidék
Lásd még egyéb összefüggésben Hortobágy (folyó, Szeben)