OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szent Gotthárd-hágó
Lásd még általánosabban alpesi hágó
Lásd még átfogóbban Szent Gotthárd-hegycsoport
Lásd még egyéb összefüggésben Gotthárd-masszívum
Leventina-völgy
Urseren
Wallisi-Alpok
Más értelemben lásd Szentgotthárd