OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szentistvánpatak
Lásd szinonimáját Závodie
Lásd vagylagosan Patak (település)
Lásd még átfogóbban Zsolnai járás