OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szepes vármegye
Forrás gyal(793)
ETO (439.22-35Szepes)
Lásd még átfogóbban Kassai kerület (1850-1867)
Magyarország 1876-1920 között
Tiszáninneni kerület
Lásd még részletesebben Gölnicbánya
Gölnicbánya (környék)
Gölnicbányai járás
Igló (környék)
Iglói járás
Késmárk (környék)
Késmárki járás
Leibic
Lőcse
Lőcsei járás
Ólublói járás
Poprád
Szepesbéla
Szepesófalui járás
Szepesolaszi
Szepesszombati járás
Szepesváralja
Szepesváraljai járás
Lásd még okozati összefüggésben Kis-Szepes vármegye
Nagy-Szepes vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld
szepesi bányaváros
Szepesi lándzsások kerülete
szepesi város
Szepesség