OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szepesi lándzsások kerülete
Általános megjegyzés, magyarázat A név az Árpád-kori határőrvidékre utal
Forrás gyal(792-793)
Lásd vagylagosan Kis vármegye
Lásd még átfogóbban Szepesség
Lásd még részletesebben Ábrahámpikfalva
Betlenfalva
Csontfalu
Edösfalva
Farkasfalva
Gánfalva
Lándzsásötfalu
Mahálfalva
Ószelec
Szepesmátyásfalva
Lásd még egyéb összefüggésben Kis-Szepes vármegye
Szepes vármegye