OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szepesjakabfalva
Lásd szinonimáját Jakubany
Lásd még átfogóbban Ólublói járás
Más értelemben lásd Jakabfalva