OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szepesség
Általános megjegyzés, magyarázat A történelmi Szepes vármegyével nem teljesen azonos, azon részben túlnyúló, részben kisebb tájegység
Használati megjegyzés Csak akkor használható, ha kifejezetten a tájról és nem az egykori vármegyéről vagy a mai Lőcsei, Kézsmárki, Poprádi stb. körzetekről van szó
T 1876-tól a Szepesség kiváltságos részei egyesültek Szepes vármegyében
Forrás gyal(792-793)
Lásd szinonimáját Spis
Zips
Lásd még általánosabban szlovákiai régió
Lásd még átfogóbban Felföld
Liptó-Szepesi-medence
Lásd még részletesebben Alsó-Szepesség
Felső-Szepesség
Kis-Szepes vármegye
Nagy-Szepes vármegye
Szepesi lándzsások kerülete
Lásd még egyéb összefüggésben cipszerek
felvidéki szászok
gründlerek
Szepes vármegye