OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szerednyei járás
Lásd még átfogóbban Ung vármegye
Lásd még részletesebben Alsószlatina
Andrásháza (Ung)
Antalóc
Bacsó
Felsőszlatina
Horlyó
Korláthelmec
Köblér
Lehóc
Mélyút
Nagygajdos
Nagyláz
Oroszkomoró
Szerednye
Ungcsertész
Unggesztenyés
Ungordas
Ungsasfalva
Ungtölgyes