OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szeret
Lásd vagylagosan Siret
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Alsó-Duna
Lásd még okozati összefüggésben Aranyos-Beszterce
Bodza (folyó)
Tatros (folyó)