OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szomotor
Lásd vagylagosan Somotor
Lásd még átfogóbban Bodrogközi járás
Lásd még oksági összefüggésben Szomotorvécs