OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Sztálinvárosi járás
T 1957-ig Adonyi járás Adony központtal, 1957-1961 között Sztálinvárosi járás Sztálinváros központtal, 1961-1983 között Dunaújvárosi járás Dunaújváros központtal
Lásd még átfogóbban Fejér megye
Lásd még oksági összefüggésben Dunaújvárosi járás
Lásd még okozati összefüggésben Adonyi járás