OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Szurduk
Lásd vagylagosan Surduc
Lásd még átfogóbban Csákigorbói járás
Más értelemben lásd Kimpényszurduk