OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tánách
Általános megjegyzés, magyarázat A héber Biblia a zsidó kánon szerint
Használati megjegyzés Akkor használandó, ha az Ószövetség könyvei a zsidó vallásban használatos beosztásnak felelnek meg
Lásd szinonimáját héber Biblia
Tanakh
Tenak
Lásd vagylagosan szentírás
Lásd még általánosabban bibliai zsidó kánon
Lásd még részletesebben Ketuvim
Neviim
Tóra
Lásd még okozati összefüggésben Halachikus Midrás
Kabbala
Midrás
Misna
Tószefta
Lásd még egyéb összefüggésben Tárgum
Más értelemben lásd Biblia
Biblia._Ószövetség