OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Técsői járás (Ukrajna)
Lásd még átfogóbban Kárpátalja
Lásd még okozati összefüggésben Máramaros vármegye