OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tóra
Általános megjegyzés, magyarázat Törvény; a zsidó kánon szerint az első öt, Mózesnek tulajdonított ószövetségi könyv közös, a zsidó vallási hagyományban használt neve
Lásd vagylagosan Mózes öt könyve
Pentateuchus
Lásd még általánosabban bibliai zsidó kánon
Lásd még átfogóbban Tánách
Lásd még oksági összefüggésben Halachikus Midrás
Lásd még okozati összefüggésben Zohár
Más értelemben lásd Biblia._Ószövetség._Mózes öt könyve