OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tótfalu (Zala)
Lásd szinonimáját Totovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Más értelemben lásd Tóthfalu