OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tündérlak
Lásd szinonimáját Lapšina
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás