OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tamási járás
Lásd még átfogóbban Tolna vármegye
Lásd még részletesebben Bedeg
Értény
Felsőireg
Felsőnyék
Fürged
Kánya (Somogy megye)
Koppányszántó
Magyarkér
Magyarkeszi
Majsamiklósvár
Nagykónyi
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Szakály
Szemcséd
Tamási (Tolna megye)
Tengőd
Újireg
Lásd még oksági összefüggésben Tamási kistérség