OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Taródcsencs
Lásd szinonimáját Tudersdorf
Lásd még átfogóbban Németújvári járás