OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Taracvízi járás
Lásd még átfogóbban Máramaros vármegye
Lásd még részletesebben Alsókálinfalva
Alsópatakvölgy
Bedőháza
Brusztura
Dombó (Máramaros)
Felsőpatakvölgy
Gánya
Irhóc
Kerekhegy (Máramaros)
Királymező
Kiskirva
Kökényes
Lázi (Máramaros)
Nagykirva
Németmokra
Nyágova
Nyéresháza
Oroszmokra
Pelesalja
Szálláspatak
Széleslonka
Szolom
Taracköz
Tarackraszna
Taracújfalu
Tereselpatak
Tiszaló