OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tatros (folyó)
Lásd vagylagosan Tatros
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Szeret
Lásd még okozati összefüggésben Csobányos patak
Lásd még egyéb összefüggésben Tatros (település)