OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Temesi bánság
Általános megjegyzés, magyarázat A középkori bánságoktól teljesen független eredetű. 1718-1778 között osztrák katonai-közigazgatási egység volt
Forrás gyal(816)hun(241-243)
ETO (439Bánát)
Lásd szinonimáját Temesi tartomány
Lásd vagylagosan Bánság
Lásd még általánosabban bánságok
Lásd még oksági összefüggésben Bánát
Bánsági határőrvidék
Délmagyarország
Krassó vármegye
Temes vármegye
Torontál vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Temesköz