OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Temesköz
Forrás gyal(816)hun(241-243)
Lásd még átfogóbban Bánát
Lásd még részletesebben Delibláti-homokpuszta
Temes síksága
Lásd még egyéb összefüggésben Temesi bánság