OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Temesrékasi járás
Lásd még átfogóbban Temes vármegye
Lásd még részletesebben Aga
Aranyág
Babsa
Bázos
Belence
Budinc
Búzád
Bükkfalva
Gizellafalva
Hosszúág
Iktár
Kistopoly
Kiszető
Lukácskő
Mélynádas
Nagytopoly
Őszény
Panyó
Sustra
Sziklás
Sztancsafalva
Temeshódos
Temesjenő
Temeskirályfalva
Temespéteri
Temesrékas
Tésfalu
Újjózseffalva