OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ternye
Lásd szinonimáját Terňa
Lásd még átfogóbban Kisszebeni járás