OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszáninneni kerület
Általános megjegyzés, magyarázat Az 1876-os közigazgatási reformig
Használati megjegyzés Nem azonos a "Tiszáninneni Református Egyházkerülettel"
Forrás gyal(458)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1723-1850(1853) között
Lásd még részletesebben Abaúj vármegye
Bereg vármegye
Borsod vármegye
Gömör vármegye
Heves vármegye
Sáros vármegye
Szepes vármegye
Torna vármegye
Ung vármegye
Zemplén vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld