OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszántúl
Általános megjegyzés, magyarázat Szűkebb, mint a Tiszántúli kerület mint közigazgatási egység. Az Alföld keleti része a Tiszától keletre
Forrás kf(187)gyal(822)
ETO (439.16)
Lásd még általánosabban magyarországi síkság
magyarországi természeti táj
Lásd még átfogóbban Tisza-vidék
Lásd még részletesebben Avasalja
Bánát
Bihar
Dél-Tiszántúl
Érmellék
Fehér-Körös völgye
Hajdúság
Hortobágy (alföldi táj)
Körösök síksága
Krasznaköz
Maros-hordalékkúp
Nyírség
Szabolcsi-Tiszahát
Szamosköz
Temes síksága
Valkó-sík
Viharsarok
Lásd még egyéb összefüggésben Alföld
Arad vármegye
Békés vármegye
Bihar vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Hajdú vármegye
Közép-Tisza-síkság
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Tiszántúli kerület
Q1 47 : 21.0