OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszántúli járás (Csongrád vármegye)
Lásd még átfogóbban Csongrád vármegye
Lásd még részletesebben Derekegyház
Fábiánsebestyén
Kiskirályság
Magyartés
Mindszent
Nagymágocs
Szegvár
Lásd még oksági összefüggésben Makói járás
Szentesi járás