OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszántúli kerület
Általános megjegyzés, magyarázat Közigazgatási régió 1723-1876 között
Használati megjegyzés Nem azonos a "Tiszántúli Református Egyházkerülettel"
Forrás gyal(193)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1723-1850(1853) között
Lásd még részletesebben Arad vármegye
Békés vármegye
Bihar vármegye
Csanád vármegye
Csongrád vármegye
Krassó vármegye
Máramaros vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szörény vármegye
Temes vármegye
Torontál vármegye
Ugocsa vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Tiszántúl