OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tisza (folyó)
Általános megjegyzés, magyarázat A Máramarosi-havasok és a Csornahora találkozásánál Fehér- és Fekete-Tisza néven eredő, Rahónál egyesülő, a Szamos torkolatáig hegyvidéki, utána alföldi jellegű, Titelnél a Dunába ömlő, 962 km hosszú folyó
ETO (282.243.742)
Lásd még általánosabban magyarországi folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Középső-Duna
Lásd még okozati összefüggésben Aranka
Belfő-csatorna
Bodrog (folyó)
Dong-éri-főcsatorna
Fehér-Tisza
Fekete-Tisza
Gerje-Perje-főcsatorna
Hejő-főcsatorna
Iza (folyó)
Körös
Köröstetétlen
Kraszna (folyó)
Kurca-toroki előtéri-csatorna
Lónyai-főcsatorna
Maros
Millér-csatorna
Ó-Béga
Sajó (folyó)
Szamos
Túr (Tisza)
Túr-belvíz-főcsatorna
Új-Túr
Visó
Zagyva