OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tisza felső részének vidéke
Általános megjegyzés, magyarázat A Tisza felső szakaszának vidéke Máramarosban
Lásd vagylagosan Felső-Tisza-vidék
Felső-Tiszavidék
Lásd még átfogóbban Északkeleti-Kárpátok
Lásd még egyéb összefüggésben Máramarosi-medence
Más értelemben lásd Felső-Tisza-síkság