OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszaújhely
Lásd vagylagosan Nove Szelo
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)