OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tiszakeresztúr
Lásd szinonimáját Perehresztya
Lásd vagylagosan Keresztúr
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)