OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Torna vármegye
Általános megjegyzés, magyarázat A vármegye többszöri egyesülés és szétválás után 1881-ben végleg egyesült Abaúj vármegyével
Forrás gyal(193)
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni kerület
Lásd még oksági összefüggésben Abaúj-Torna vármegye
Más értelemben lásd torna