OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Tornai járás
Lásd még átfogóbban Abaúj-Torna vármegye
Lásd még részletesebben Áj
Ájfalucska
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bódvavendégi
Derenk
Derenk (Szögliget)
Dobódél
Égerszög
Gagybátor
Hídvégardó
Jablonca
Jánok
Jósvafő
Kány
Keresztéte
Komjáti
Körtvélyes (Abaúj-Torna)
Krasznokvajda
Méhész
Pamlény
Péder
Perecse
Perkupa
Szádalmás
Szádelő
Szádudvarnok
Szászfa
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Teresztenye
Torna (Abaúj-Torna)
Tornabarakony
Tornagörgő
Tornahorváti
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornaújfalu
Varbóc
Zsarnó