OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Torontál vármegye
Forrás gyal(828)
ETO (439.183)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Tiszántúli kerület
Lásd még részletesebben Alibunári járás
Antalfalvi járás
Bánlaki járás
Csenei járás
Módosi járás
Nagybecskerek
Nagybecskereki járás
Nagykikinda
Nagykikindai járás
Nagyszentmiklósi járás
Pancsova
Pancsovai járás
Párdányi járás
Perjámosi járás
Törökbecsei járás
Törökkanizsai járás
Zsombolyai járás
Lásd még oksági összefüggésben Dél-Bánát
Észak-Bánát
Közép-Bánság
Lásd még okozati összefüggésben Keve vármegye
Temesi bánság
Lásd még egyéb összefüggésben Bánát
Délvidék
sokácok