OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ung (folyó)
Lásd még általánosabban felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Lásd még átfogóbban Kárpátalja
Lásd még oksági összefüggésben Bodrog (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Ung (vidék)
Ung vármegye
Ung-völgy
Ungvár
Ungvári-kapu