OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ung vármegye
Forrás gyal(844)
ETO (439.161)
(439.23-35Ung)
Lásd még átfogóbban Kassai kerület (1850-1867)
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Tiszáninneni kerület
Lásd még részletesebben Nagybereznai járás
Nagykaposi járás
Perecsenyi járás
Szerednyei járás
Szobránci járás
Ungvár
Ungvári járás
Lásd még oksági összefüggésben Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld
Ung (folyó)
Ung (vidék)
Ungi-Tiszahát