OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ungvári járás
Lásd még átfogóbban Ung vármegye
Lásd még részletesebben Alsódomonya
Alsónémeti
Antalóc
Árok (település)
Baranya (település)
Bező
Botfalva
Börvinges
Cigányos
Császlóc
Felsődomonya
Felsőnémeti
Gerény
Hegyfark
Homok (Ung)
Jenke
Karcsava
Kereknye
Ketergény
Kincses (Ung)
Kisgejőc
Koncháza
Koromlak
Lakárd
Minaj
Nagygejőc
Nevicke
Ókemence
Oroszgejőc
Őrdarma
Radvánc
Rahonca
Sislóc
Székó
Sztrippa
Tasolya
Ungdaróc
Unghosszúmező
Unghuta
Ungludas
Ungpéteri
Ungpinkóc
Ungtarnóc
Zahar