OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Uzsabánya
Általános megjegyzés, magyarázat Más néven Uzsa
T 1995-ben Lesenceistvándból vált ki
Lásd még általánosabban Veszprém megyei kistelepülés
Lásd még átfogóbban Lesenceistvánd
Lásd még részletesebben Egyesfa-tető
Oszlop-hegy
Uzsai Csarabos-erdő természetvédelmi terület
Q1 46.9 : 17.3333333