OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Várkony (Pozsony)
Lásd vagylagosan Vrakúň
Lásd még átfogóbban Dunaszerdahelyi járás
Lásd még oksági összefüggésben Nyékvárkony
Más értelemben lásd Sajóvárkony
Tiszavárkony
Zengővárkony