OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Várkony
Lásd vagy Nyékvárkony
Sajóvárkony
Tiszavárkony
Zengővárkony