OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Vajdaság
Általános megjegyzés, magyarázat Jugoszlávia, majd Szerbia hol autonómiával rendelkező, hol autonómia nélküli igazgatási egysége, Szerbia bácskai, szerémségi és bánáti része
Forrás kf(191-192)
ETO (497.11)
(497.113)
Lásd szinonimáját Vojvodina
Lásd még átfogóbban Délvidék
Észak-Jugoszlávia
Kárpát-medence
Szerbia
Lásd még részletesebben Dél-Bácska
Dél-Bánát
Észak-Bácska
Észak-Bánát
Közép-Bánság
Nyugat-Bácska
Szerémség
Lásd még okozati összefüggésben Dunai bánság
területi visszacsatolás
Lásd még egyéb összefüggésben Bácska
Bánát
Dél-Magyarország
vajdasági magyar irodalom
vajdasági magyar irodalom története
vajdasági magyarság
Más értelemben lásd Szerb Vajdaság és Temesi Bánság