OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Vargyas (folyó)
Általános megjegyzés, magyarázat A Hargita hegy déli oldalán eredő, Felsőrákosnál a Kormos-patakba ömlő, 60 km hosszú kisvízfolyás
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Olt
Lásd még egyéb összefüggésben Almási-barlang
Felsőrákos
Homoródalmás
Szentegyházasfalu
Vargyas
Vargyas-szoros