OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Velecei-medence
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990)
Lásd még általánosabban magyarországi medence
Lásd még átfogóbban Mezőföld