OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Verbőc
Lásd vagylagosan Verbovec
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)