OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Veszprém vármegye
Forrás gyal(869)
ETO (439.117)
Lásd még átfogóbban Dunántúli kerület
Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Soproni kerület
Lásd még részletesebben Devecseri járás
Enyingi járás
Pápa
Pápai járás
Veszprém
Veszprémi járás
Zirci járás
Lásd még oksági összefüggésben Veszprém megye
Lásd még egyéb összefüggésben Bakony
Dunántúl
Sárrét